DAGRYTME

DAGSRYTME  KNÆRTEN (1-2 åringer ) 

6.45 BARNEHAGEN ÅPNER

7:30 FROKOST 

8.30 FRILEK

9.00 SAMLING

9.15 PÅKLEDNING

9.30 - 10.30 UTETID

11.00 LUNSJ

11.15-  SOVETID

13.45 FRUKT/BRØDSKIVE

14.00-16.30 FRILEK 

 

DAGSRYTME BAMSEBO (2-3 ÅRINGER)

6:45 BARNEHAGEN ÅPNER 

7:30 FROKOST

8:30 - 9:30 FRILEK( TILRETTELAGTE AKTIVITETER)

9:30 PÅKLEDNING OG UTETID

11:15 SAMLING

11.30 LUNSJ

12.00 SOVING

14:00 FRUKT 

14:15 - 16.30 FRILEK