Dagsrytme Knærten (1-2 åringer)

Her ser dere en skisse over hvordan vår dag ser ut. Noen variasjonen forekommer

Dagsrytme Knærten (1-2 åringer ) 

6.45 Barnehagen åpner

8:30 Frokost

9.15 Påkledning

9.20 - 10.20 Utetid

10.30 Lunsj

11.00- Sovetid

13.45 Frukt/brødskive

14-16.30 Innelek/Utelek

16.30 Barnehagen stenger