Planleggingsdager

Planleggingsdager i barnehageåret 2018/2019 Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse dagene er barnehagen stengt. Planleggingsdagene blir brukt til kursing av personalet, planleggings- og evalueringsarbeid m.m.

Dette barnehageåret har vi planleggingsdager følgende datoer:

12 og 13. august

29.november

9. mars

22. mai