Avdelingene

Barnehagen har 3 avdelinger

Knærten- småbarnsavdeling, 1-2 åringer

Bamsebo- småbarnsavdeling, 2-3 åringer

Storsia- Storbarnsavdeling 3-6 åringer

Storsia er delt opp i grupper:

Gul gruppa(5-6 åringer) 

Blå gruppa(4-5 åringer) 

Grønngruppa (3-4 åringer)