Overgangsrutiner barnehage-skole

Her kan dere se hvilke rutiner vi har ifht. overgang fra barnehage til skole