Smittevern

Er barnet i god nok form til å være i barnehagen? Hensikten med å holde et barn hjemme fra barnehagen ved sykdom er å sikre barnets beste, samt forebygge spredning av smittsomme sykdommer. Dersom barnets sykdom medfører fare for smitte til andre barn/voksne, skal barnet være borte fra barnehagen. Barnet skal videre holdes hjemme dersom barnet på grunn av sykdom ikke kan delta i barnehagens daglige rutiner eller barnehagens planlagte aktiviteter den aktuelle dagen. Er du i tvil om barnet er friskt nok til å gå i barnehagen - er det som regel ALLMENTILSTANDEN som er avgjørende.

På denne linken kan dere lese Folkehelseinstituttes faglige råd i forhold til smittevern i barnehagen.: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6832&Content_6493=6441:82617::0:6446:10:::0:0