Dagsrytme storsia

DAGSRYTME STORSIA 

6:45 BARNEHAGEN ÅPNER

FRILEK

8:45 MORGENMØTE

9:00 FROKOST

9:30 PÅKLEDNING

9:30-12:15 UTETID

12:30 LUNSJ

13:00 SOVING/HVILESTUND

15:00 FRUKT

 15:00- 16:30 FRILEK/UTELEK 

 

 BARN SOM KOMMER TIDLIG, MÅ HA MED SEG EN LITEN MATPAKKE ELLER HAR SPIST LITT HJEMME