Hvordan staver man kjærlighet?" sa Nasse.

"Man staver ikke kjærlighet, man føler den!" sa Brumm. Omsorg skal prege barnehagehverdagen, og komme til utrykk både i lek og læring, stell, påkledning og under måltider. Det handler både om omsorgen mellom de voksne og barna og den omsorgen barna har for hverandre.