Planleggingsdager

Planleggingsdager i barnehageåret 2020/2021 Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse dagene er barnehagen stengt. Planleggingsdagene blir brukt til kursing av personalet, planleggings- og evalueringsarbeid m.m.

Dette barnehageåret har vi planleggingsdager følgende datoer:

13 og 14. august

23.november

19. mars

14. mai