Aktivt uteliv i Bjørum barnehage

Barnehagens beliggenhet med vårt store uteområde, bymarka på den andre siden av veien og nærhet til buss som tar oss med på turer i nærmiljøet, gjør det naturlig for oss å satse på et aktivt uteliv. Når vi er ute i naturen får vi gitt barna andre opplevelser og erfaringer enn de opplever inne i barnehagen. Og vi får skapt en hverdag som gir barna en følelse av frihet.

Undersøkelser viser at fysisk aktive voksne gir fysisk aktive barn. Og barn som har vært i mye fysisk aktivitet får bedre konsentrasjon i skolen, får økt utholdenhet og blir mindre syke.  

Vi ønsker å gi barna gode holdninger til naturen og lære å være ute i all slags vær. I tillegg er det viktig for oss at barna får brukt kroppen mest mulig til fysisk aktivitet. Vi ser at barna får økt mestringsfølelse og glede når de er fysisk aktive.  

I barnehagen har vi faste turdager for barna. Da prioriteter vi å komme oss utenfor gjerdet og gi barna utfordringer og tid til undring, ut fra barnas alder og ferdigheter. Vi mener at barna lærer best når de selv får gjort seg erfaringer; det er vanskelig å oppdage av ei rot kan være glatt, før du har glidd på en.   

Her er noen av avdelingenes turmål: 

Knærten: utforske barnehagens områder innenfor gjerdet. Trilleturer i nærmiljøet

Bamsebo: Gå tur i skogen ved barnehagen på høsten. Gå selv uten sekk. Nå gapahuken og toppen ved                       ”Masta” på våren. Gå selv med sekk

Ruffen/Kanutten: Indianerskogen, Gapahuken, ”Masta”, Angelskjæret, Sykehusbakken,                                                         Hundremeterskogen på Spillum. Gå selv med sekk. 

Gulgruppa (skolestarterne): Klompen, Svartfjellet, Valan(Vattafjellet) og Spillumsfjellet,                                                                      Gå selv med sekk