Hvordan staver man kjærlighet?" sa Nasse.

"Man staver ikke kjærlighet, man føler den!" sa Brumm. Omsorg skal prege barnehagehverdagen, og komme til utrykk både i lek og læring, stell, påkledning og under måltider. Det handler både om omsorgen mellom de voksne og barna og den omsorgen barna har for hverandre.

Forutsetningen for barns trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet er OMSORG.

Omsorg skal prege barnehagehverdagen vår og komme til uttrykk i alle aktiviteter og praktiske gjøremål.

Det handler både om omsorgen mellom voksne og barn og den omsorgen barna viser hverandre. Vi er opptatt av at alle barn i barnehagen skal oppleve at de blir anerkjent for den de er og at de får den støtten og hjelpen de har bruk for til enhver tid.