Vi er en tobakksfri barnehage

Barn skal ha en mest mulig tobakksfri oppvekst, noe som innebærer vern mot passiv røyking i barnehagen. Røyk og snus er sidestilt i tobakkslovgivningen, noe som innebærer forbud mot bruk i barnehagens lokaler, både inne og ute. 

  • Tobakksbruk skal ikke forekomme i noen del av barnehagens lokaler eller barnehagens uteområde. Dette gjelder alle som oppholder seg på barnehagens område.  

  • Røyking skal ikke forekomme til noen tid. Forbudet gjelder både i åpningstid, og utenom åpningstid.

     

   Vi oppfordrer på det sterkeste at alle som kommer i barnehagen respekterer at vi er en        tobakksfri barnehage!