Søknadsskjema

Du/dere er velkommen å søke plass til oss på Bjørum barnehage. Du kan søke når som helst i året, og får tildelt plass hvis det er ledig. Vi har samordna opptak med ett hovedopptak, søknadsfrist 1. mars.

Søknadsskjema finnes på Namsos kommune / barnehage sine hjemmesider: https://namsos.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/sok-barnehageplass/

Er det noe du lurer på kan du bare ta kontakt med oss i barnehagen. 

 

Velkommen til oss!