Informasjonsplikt og klagebehandling

Her kan dere se hvordan vi håndterer vår informasjonplikt og hvordan vi behandler klager.

Her er en powerpoint fra Per Erik Arnø, spesialkonsulent i miljørettet helsevern, om informasjonsplikt og klagebehandling

Her kan dere lese om våre rutiner for mottak og håndtering av klager vedrørende forhold som kan ha negativ innvirkning på barnets psykiske og fysiske helse

Hvis dere vil lever en skriftlig klage til barnehage kan dere fylle ut skjemaet under eller laste ned skjemaet på pc, for så å levere det til barnehagen