Dagsrytme Ruffen og Kanutten 3-6 åringer

Her ser dere en skisse over hvordan vår dag ser ut. Noen variasjonen forekommer

Dagsrytme Ruffen og Kanutten

6:45 Barnehagen åpner

Frilek

8:45 Morgenmøte

9:00 Frokost

9:30-12:15 Utetid og/eller tilrettelagte aktiviteter

12:00 Lunsj

12.30 Tema-samling

12:30 Hvilestund

14:30 Fruktmåltid

 15:00- 16:30 Innelek/utelek 

 

Barn som kommer tidlig, må ha spist litt hjemme. Eller ha med seg en liten matpakke.