Årsplan for Bjørum barnehage 2020-2021

"Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen" (Rammeplan for barnehagen, kap.7)

I Bjørum barnehages årsplan kan dere lese om hvordan vi har planlagt vår virksomhet for barnehageåret 2020-2021. Bjørum barnehage 2020-2021