Søknadsskjema

Du/dere er velkommen å søke plass til oss på Bjørum barnehage. Du kan søke når som helst i året, og får tildelt plass hvis det er ledig. Vi har samordna opptak med ett hovedopptak, søknadsfrist 1. mars.

Nyheter