Avdelingene våre

Bjørum er en 4 avdelings barnehage

Barnehagen har 4 avdelinger

Knærten- småbarnsavdeling, 1-2 åringer

Bamsebo- småbarnsavdeling, 2-3 åringer

Kanutten- Storbarnsavdeling 3-6 åringer

Ruffen- Storbarnsavdeling 3-6 åringer

 

I tillegg samarbeider de 2 storbarnsavdelingene med aldersoppdelte grupper, med ulike aktiviteter i løpet av barnehageåret. 

Gul gruppa(5-6 åringer) - Skolestartergruppa

Blå gruppa(4-5 åringer) 

Grønngruppa (3-4 åringer)