Dagsrytme Bamsebo 2-3 åringer

Her ser dere en skisse over hvordan vår dag ser ut. Noen variasjonen forekommer

Dagsrytme Bamsebo 2-3 åringer

6:45 Barnehagen åpner

8:30 Frokost

9.00-9.30 Frilek og/eller tilrettelagte aktiviteter 

9:30 Påkledning og utetid

11:15 Samlingsstund

11.30 Lunsj

12.00 Sove/hviletid

14:00 Fruktmåltid 

14:15 - 16.30 Innelek/utelek

16.30 Barnehagen stenger