Barnehagens verdigrunnlag

Rammeplanen sier at: «Å møte individets behov for omsorg, trygghet tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling bærekraftig utvikling, livsmestring og helse».

I Bjørum barnehage er vårt verdigrunnlag: 

KVALITET, TRYGGHET OG RESPEKT

Vi ønsker å utvikle en barnehage med god kvalitet for barn og voksne, en barnehage preget av at alle føler trygghet og har respekt for hverandre.

For å oppnå vårt verdigrunnlag har vi et tett samarbeid mellom avdelingene, og en helhetlig tenking på barns utvikling fra de begynner på Knærten, til de «går ut” fra Ruffen/Kanutten. Avdelingene velger mål for fagområdene for å bygge ferdigheter fra år til år.